Tehnički podaci

Tipologija:
Modularna sofa
Struktura i baza:
drvena baza
Naslon za leđa:
poliuretan visoke gustine
Sediste:
poliuretan visoke gustine i perije
Presvlaka konstrukcije:
poliester padding, pamučno platno i pero
Finalna presvlaka:
tkanina ili koza