Tehnički podaci

Tipologija:
Modularna sofa
Struktura i baza:
Drvena baza
Naslon za leđa:
Poliuretan visoke gustine
Sediste:
Poliuretan visoke gustine
Presvlaka konstrukcije:
Poliester padding, pamučno platno i pero
Finalna konstrukcija:
Tkanina ili koza

Modularna ugaona garnitura, na čiji izgled u potpunosti možete uticati – od kombinacije dimenzija do materijala i ispune.